Regulamin

Regulamin

1. Właścicielem witryny jest firma Grupa ALL4SEO Magda Walukiewicz, z siedzibą przy ul. Przytulnej 36/35, 80-176 Gdańsk, zwana dalej ALL4SEO.

2. Witryna znajdująca się pod adresem www.txt4seo.pl, zwana dalej TXT4SEO jest platformą świadczącą usługi copywritingowe.

3. Użytkownikiem TXT4SEO może zostać każda osoba fizyczna i prawna, która zaakceptuje niniejszy regulamin, zaś Użytkownikiem zarejestrowanym TXT4SEO może zostać każda osoba fizyczna i prawna, która zaakceptuje niniejszy regulamin oraz założy konto klienta.

4. Działanie na szkodę platformy oraz jej Użytkowników jest zabronione

5. Każdy Użytkownik zobligowany jest do korzystania z platformy TXT4SEO w sposób zgodny z niniejszym regulaminem, obowiązującym prawem oraz zasadami korzystania z sieci internetowej. Użytkownik powinien korzystać z serwisu w sposób niezaburzający jego działanie. Zabrania się kilkukrotnej rejestracji, korzystania z kont innych Użytkowników oraz podejmowania prób przechwycenia haseł innych Użytkowników.

6. Użytkownik jest zobowiązany zawiadomić właściciela strony o każdej próbie łamania niniejszego regulaminu.

7. Użytkownik TXT4SEO wyraża zgodę na przesyłanie faktur droga elektroniczną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej. Faktury w nieedytowalnym formacie .pdf wysyła ALL4SEO na podany w zamówieniu adres mailowy Użytkownika.

8. ALL4SEO oświadcza, że posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści sprzedawanych w ramach TXT4SEO. Prawa te zostają automatycznie przekazane na rzecz Użytkownika w momencie sfinalizowania transakcji.

9. Reklamacje uwzględniane są w przypadku, gdy Użytkownik otrzyma teksty niezgodne z podaną wcześniej specyfikacją. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z ALL4SEO podając numer zamówienia i opisując swoje zastrzeżenia.

10. TXT4SEO deklaruje unikalność sprzedawanych tekstów. W przypadku jej braku Użytkownik może ubiegać się o zwrot kosztów.

11. Użytkownik nie ma prawa występować w imieniu TXT4SEO.

12. ALL4SEO zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu korzystania z TXT4SEO pod warunkiem poinformowania o tym Użytkowników.

13. W sytuacji, gdy Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami regulaminu lub z jakichkolwiek przyczyn chce zaprzestania bycia użytkownikiem TXT4SEO, powinien wysłać do ALL4SEO wiadomość elektroniczną za pomocą formularza umieszczony w dziale „Kontakt”.

14. ALL4SEO może bez podania przyczyny usunąć Użytkownika z TXT4SEO

15. Usunięcie konta jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy między ALL4SEO, a Użytkownikiem.

16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego, przy czym zarówno ALL4SEO jak i Użytkownik będą starali się rozwiązać każdy ewentualny konflikt polubownie.

17. TXT4SEO zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi, bez podania przyczyny.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. ALL4SEO przetwarza dane użytkowników w celu świadczenia usług w ramach TXT4SEO

2. Użytkownik może edytować oraz uzupełniać swoje dane. Może również zażądać usunięcia konta. Żądanie jest jednoznacznie z usunięciem Użytkownika z bazy.

3. TXT4SEO korzysta z plików typu cookies celem zbierania informacji na temat korzystania z TXT4SEO.

4. Dane każdego Użytkownika będą przetrzymywane nie dłużej niż istnienie konta danego użytkownika w bazie użytkowników TXT4SEO.

Dane firmy:

Grupa ALL4SEO Magda Walukiewicz

Przytulna 36/35

80-176 Gdańsk

NIP: 584-261-96-07

REGON: 367042511