Regulamin

Regulamin

1. Właścicielem witryny jest firma Grupa ALL4SEO Magda Karamara, z siedzibą przy ul. Przytulnej 36/35, 80-176 Gdańsk, zwana dalej ALL4SEO.

2. Witryna znajdująca się pod adresem www.txt4seo.pl, zwana dalej TXT4SEO jest platformą świadczącą usługi copywritingowe.

3. Użytkownikiem TXT4SEO może zostać każda osoba fizyczna i prawna, która zaakceptuje niniejszy regulamin, zaś Użytkownikiem zarejestrowanym TXT4SEO może zostać każda osoba fizyczna i prawna, która zaakceptuje niniejszy regulamin oraz założy konto klienta.

4. Działanie na szkodę platformy oraz jej Użytkowników jest zabronione

5. Każdy Użytkownik zobligowany jest do korzystania z platformy TXT4SEO w sposób zgodny z niniejszym regulaminem, obowiązującym prawem oraz zasadami korzystania z sieci internetowej. Użytkownik powinien korzystać z serwisu w sposób niezaburzający jego działanie. Zabrania się kilkukrotnej rejestracji, korzystania z kont innych Użytkowników oraz podejmowania prób przechwycenia haseł innych Użytkowników.

6. Użytkownik jest zobowiązany zawiadomić właściciela strony o każdej próbie łamania niniejszego regulaminu.

7. Użytkownik TXT4SEO wyraża zgodę na przesyłanie faktur droga elektroniczną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej. Faktury w nieedytowalnym formacie .pdf wysyła ALL4SEO na podany w zamówieniu adres mailowy Użytkownika.

8. ALL4SEO oświadcza, że posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści sprzedawanych w ramach TXT4SEO. Prawa te zostają automatycznie przekazane na rzecz Użytkownika w momencie sfinalizowania transakcji.

9. Reklamacje uwzględniane są w przypadku, gdy Użytkownik otrzyma teksty niezgodne z podaną wcześniej specyfikacją. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z ALL4SEO podając numer zamówienia i opisując swoje zastrzeżenia.

10. TXT4SEO deklaruje unikalność sprzedawanych tekstów. W przypadku jej braku Użytkownik może ubiegać się o zwrot kosztów.

11. Użytkownik nie ma prawa występować w imieniu TXT4SEO.

12. ALL4SEO zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu korzystania z TXT4SEO pod warunkiem poinformowania o tym Użytkowników.

13. W sytuacji, gdy Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami regulaminu lub z jakichkolwiek przyczyn chce zaprzestania bycia użytkownikiem TXT4SEO, powinien wysłać do ALL4SEO wiadomość elektroniczną za pomocą formularza umieszczony w dziale „Kontakt”.

14. ALL4SEO może bez podania przyczyny usunąć Użytkownika z TXT4SEO

15. Usunięcie konta jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy między ALL4SEO, a Użytkownikiem.

16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego, przy czym zarówno ALL4SEO jak i Użytkownik będą starali się rozwiązać każdy ewentualny konflikt polubownie.

17. TXT4SEO zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi, bez podania przyczyny.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem twoich danych osobowych podanych za pośrednictwem Facebook jest Grupa ALL4SEO Magda Karamara, Przytulna 36/35, 80-176 Gdańsk, NIP: 584-261-96-07, REGON: 367042511. Podanie twoich danych na cele marketingowe Grupy ALL4SEO Magda Karamara jest dobrowolne. Zawsze możesz wycofać swoją zgodę w całości lub części. Przysługuje ci prawo dostępu do twoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania z wyjątkiem tych, które są niezbędne do realizacji zleceń lub umowy. Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Twoje dane nie będą wykorzystywane na inne cele niż wskazałeś.

1. ALL4SEO przetwarza dane użytkowników w celu świadczenia usług w ramach TXT4SEO

2. Użytkownik może edytować oraz uzupełniać swoje dane. Może również zażądać usunięcia konta. Żądanie jest jednoznacznie z usunięciem Użytkownika z bazy.

3. TXT4SEO korzysta z plików typu cookies celem zbierania informacji na temat korzystania z TXT4SEO.

4. Dane każdego Użytkownika będą przetrzymywane nie dłużej niż istnienie konta danego użytkownika w bazie użytkowników TXT4SEO.

Dane firmy:

Grupa ALL4SEO Magda Karamara

Przytulna 36/35

80-176 Gdańsk

NIP: 584-261-96-07

REGON: 367042511